Regulamin "Szczęśliwego Numerka"

Jesteś tu: » Strona główna » DOKUMENTY » Regulamin "Szczęśliwego Numerka"

1. "Szczęśliwy Numerek" oznacza numer z dziennika, który w określony, losowy dzień posiada niżej wymienione przywileje.

 

2. Losowanie następuje codziennie. Losowane są numery od pierwszego do ostatniego, możliwie najwyższego numeru w dzienniku, jaki posiada jakakolwiek osoba w szkole. Losowane numery nie powtarzają się do skończenia danej kolejki.

 

3. "Szczęśliwy Numerek" jest widoczny w dwóch miejscach:

- ogłoszenia w dzienniku elektronicznym LIBRUS, widoczne tylko dla nauczycieli;

- monitorach szkolnych znajdujących się na korytarzach.

 

4. Przywilej, który wynika z posiadania numeru zgodnego z wylosowanym "Szczęśliwym Numerkiem" to zwolnienie z niezapowiedzianej formy sprawdzania wiedzy na każdej z lekcji danego dnia.

 

5. Poprzez "niezapowiedzianą formę sprawdzania wiedzy" rozumiemy niezapowiedzianą kartkówkę oraz odpowiedź ustną o której nauczyciel nie powiadomił klasy. 

 

6. Poprzez "zwolnienie" rozumie się prawo ucznia do odmowy udziału w w/w formach sprawdzania wiedzy. Może on jednak uczestniczyć w niej na własne życzenie. 

Opracowanie: szkolnastrona.pl