ARCHIWUM 2013/2014

Jesteś tu: » Strona główna » OPIEKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA » ARCHIWUM 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014, w ramach profilaktyki uzależnień, prowadzone są

zajęcia pod nazwą PIWNICA 15, które stanowią kontynuacje działań z lat ubiegłych.

Prowadzenie tych zajęć stało się możliwe, dzięki pozytywnemu zaakceptowaniu naszego

projektu przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Jest to nasza odpowiedź na

konkurs ofert ogłoszony przez w/w Wydział Oświaty.

PIWNICA  15
czytaj więcej

W ramach Drzwi Otwartych Szkoły odbyły się dwa pokazy naszego pierwszego

przedstawienia, pt.: „O czerwonym Kapturku, który szuka księcia”, wg A. Stawowskiej.

Oczekujemy kolejnych zaproszeń… ;-)

Dodamy jeszcze, że już pracujemy nad kolejnym dziełem, którym jest „Baśń o rycerzu

bez konia”, wg M. Guśniowskiej.

O CZERWONYM KAPTURKU, KTÓRY  SZUKA KSIĘCIA
czytaj więcej

W poniedziałek po feriach zimowych odbyła się wizyta funkcjonariuszy Policji,

z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W porozumieniu z Dyrekcją

Szkoły Policjanci przywieźli ze sobą psa, który na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem

środków psychoaktywnych. Cieszymy się, że realizacja programu „Szkoła wolna od

narkotyków i przemocy” jest skuteczna.

Planujemy kolejną wizytę Policjanta-Przewodnika z psem. Tym razem w ramach

projektu realizowanego przez naszych uczniów, który nosi tytuł: „Nie-ludzka przyjaźń”.

Zamiarem twórców projektu jest ukazanie możliwości współpracy ludzi i zwierząt.

WIZYTA  POLICJI
czytaj więcej

Podejmujemy nowe wyzwanie z zakresu profilaktyki uzależnień. Dołączamy do

nowego projektu pod nazwą „Unplugged”, wspieranego przez Wydział zarządzania

Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania i Uniwersytet Medyczny. Jest to jeden z niewielu

projektów obejmujących wszystkie możliwe uzależnienia. Realizowany będzie w formie

przystępnych zajęć w ramach godzin wychowawczych. Do naszej dyspozycji, całkowicie

gratis, oddane są materiały dla nauczycieli i podręczniki/ćwiczenia dla uczniów.

PROJEKT  UNPLUGGED
czytaj więcej

W Szkole odbywają się Warsztaty umiejętności społecznych prowadzone przez

psychologa i pedagoga szkolnego. Tymi zajęciami objęci są wszyscy uczniowie. Tematyka

zajęć ustalana jest wg aktualnych potrzeb.


Terminy Warsztatów

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO -  PEDAGOGICZNE
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl