ARCHIWUM 2015/2016

Jesteś tu: » Strona główna » OPIEKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA » ARCHIWUM 2015/2016
  • PROWADZONE DZIAŁANIA

W ramach opieki psychologiczno – pedagogicznej prowadzimy w Szkole:

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

profilaktykę uzależnień;

profilaktykę agresji;

profilaktykę zdrowia;

indywidualną pracę z uczniem;

mediacje, interwencje w sytuacjach kryzysowych;

szkolenia Rady Pedagogicznej;

 

Owocnie współpracujemy z Instytucjami, takimi jak Policja,

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, różnego rodzaju instytucje pomocowe.

  • PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego roku szkolnego rozpoczęłyśmy realizację zajęć psychoedukacyjnych.

czytaj więcej

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, realizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniom Gimnazjum nr 9 na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE
czytaj więcej

W dniu 04.11.2015 r. odbyło się spotkanie przedstawiciela Policji z rodzicami uczniów klas pierwszych. Jest to jeden z elementów realizowanych w ramach Programu „Szkoła Wolna
od Narkotyków”. Na dzień 11.12.2015 r. zaplanowane jest spotkanie przedstawiciela Policji
z uczniami klas pierwszych.

SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |

Opracowanie: szkolnastrona.pl