Młoda Malta 2015

Jesteś tu: » Strona główna » Młoda Malta 2015

Młoda Malta 2015

Jesteśmy jedną z 5 polskich szkół, które biorą udział w tegorocznym, międzynarodowym Projekcie edukacyjno-kulturowym Młoda Malta 2015. „Głównym celem projektu Młoda Malta jest stworzenie żywego forum do pogłębiania wymiany międzykulturowej, przełamywania barier i stereotypów oraz krzewienia postaw tolerancji i otwartości na inność” – jak piszą organizatorzy. Idiomem tegorocznego Festiwalu Młoda Malta 2015 jest Rytm mojego świata, który nawiązuje do milenijnych celów rozwoju. Inspiracją do tegorocznego tematu festiwalu jest wiersz Czesława Miłosza Przypowieść o maku oraz milenijne cele rozwoju.


Program Festiwalu


Informacje o grupie K.A.A.J.J.

 

Cele edukacyjne(wybrane przez nas):


1. krzewienie postaw tolerancji wobec ludzi i grup reprezentujących różne kręgi kulturowe i społeczne,

2. kształtowanie wśród młodych ludzi postaw otwartości na wielokulturowość i szacunku wobec dorobku kulturowego innych nacji i grup społecznych,

3. wykorzystanie teatru jako uniwersalnego medium do przekazywania treści związanych z tematyką projektu.


Podsumowaniem projektu będzie 5-dniowy festiwal zorganizowany od 8 do 12 czerwca 2015 roku w Poznaniu, na którym wystąpi nasza grupa 6 dziewczyn z gimnazjum. Na kibicowanie serdecznie zapraszamy już dziś ;-)

 

Więcej informacji podają strony:

https://www.facebook.com/pages/M%C5%81ODA-MALTA-2015/819485644786139?fref=ts

 

http://davinciszkola.pl/index.php/projekty/mloda-malta/mloda-malta-2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=gnLpkLHiZ6o

 

http://malta-festival.pl/en/program/mapa-teatro--heidi-rolf-abderhalden-discurso-de-un-hombre/p1C.V. naszego spektaklu taneczno-muzycznego:

 

Nasze życie to energia, którą wykorzystujemy na udzielanie odpowiedzi na sygnały. Każdy okres życia to przeciwstawianie się entropii. Największy chaos poszukiwania odpowiedzi na pytania towarzyszy dziecku. Nie mniejszej energii wymaga życie nastolatka, który wielokrotnie łakomie szuka, gwałtownie odnajduje i wyciszenie odrzuca. Jednak gdy osiąga się pewien porządek i stabilność, okazuje się, że właśnie skończył się pewien etap życia. Nowy nadaje nam zupełnie inny rytm, też niespokojny i chaotyczny – na początku. Bardziej poukładany staje się w miarę upływu lat. Pogodzenie się z rytmem życia jawi się jako spokój, uśmiech i radość, które w końcu zupełnie milkną. Ścieżki życia przeplatają się, mijają i rzadko kiedy siebie zauważają, tak jak nasz taniec w spektaklu. Tańcowi życia towarzyszy dźwięk, w naszym przypadku zinterpretowany na żywo a znany wszystkim. Zapraszamy Was do muzycznej refleksji nad życiem, zatrzymaniem się i połączeniem Nas – ziarenek maku, które wędrując po globie trafiły tu na Maltę.


 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl