Inauguracja obchodów 40-lecia edukacji

Jesteś tu: » Strona główna » Inauguracja obchodów 40-lecia edukacji

Inauguracja obchodów 40-lecia edukacji

13 października 2016 r. - w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej - z okazji przypadającego w tym roku 40-lecia naszej szkoły odbyło się międzypokoleniowe spotkanie integracyjne nauczycieli i pracowników szkół konstytuujących tradycję Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37: Szkoły Podstawowej nr 37, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 9 i XX Liceum Ogólnokształcącego.

Szkolna stołówka zapełniła się tego dnia niemal do ostatniego miejsca. Dla niektórych gości była to pewnie pierwsza wizyta od czasu zakończenia pracy w naszej placówce. Możliwość zobaczenia się z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami wywoływała u przybyłych niemały entuzjazm, dzięki czemu imprezie towarzyszyła niepowtarzalna atmosfera.


Spotkanie rozpoczęło się od okolicznościowego apelu wspomnieniowego, podczas którego przedstawiono skomplikowane dzieje przekształceń organizacyjnych: począwszy od powołania SP 37 aż do zawiązania ZSGL nr 37 (z podkreśleniem równoprawności dwóch zjednoczonych tradycji, określanych prawem skrótu myślowego mianem "szkoły im. Gałczyńskiego" i "szkoły im. Waldorffa"). W ciszy i zadumie uczczono pamięć kilkudziesięciu nieżyjących już nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.


Wysłuchano także refleksji przybyłych gości. Jedną z prelegentek była p. Irena Romańska, która pracowała w SP 37 od samego początku, przez wiele lat będąc też wicedyrektorem tej placówki. Zainteresowanie wzbudziła podana przez nią informacja, że w kadrze pedagogicznej tego pionierskiego okresu znalazło się kilka absolwentek... Szkoły Podstawowej nr 37, tyle że tej istniejącej dawniej przy ul. Garbary.


A potem przyszedł czas na niekończące się rozmowy w koleżeńskim gronie. Nie tylko wspominano dawne czasy, ale też wymyślono kilka ciekawych pomysłów na dalsze inicjatywy jubileuszowe. Miejmy nadzieję, że doczekają się one realizacji. Przybyli goście podkreślali zgodnie: "Więcej takich spotkań"!

Opracowanie: szkolnastrona.pl