UNPLUGGED

UNPLUGGED

Zaczęliśmy realizację, zapowiedzianego w zeszłym, roku szkolnym, programu profilaktyki uzależnień. Jest to program przeznaczony wyłącznie dla uczniów klas I, nad którym sprawuje patronat Uniwersytet Medyczny i Urząd Miasta Poznania.


Program ten swoim zasięgiem obejmuje wszystkie potencjalne uzależnienia. Jest to 12 lekcji do przeprowadzenia w czasie godzin wychowawczych. Tym programem staramy się zmienić nastawienie uczniów do uzależnień, stereotypów, tzw. poglądów normatywnych. Pokazujemy narzędzia do kształtowania umiejętności komunikacji interpersonalnej i relacji, umiejętność wchodzenia do odpowiednich grup, umiejętności podejmowania decyzji, myślenia kreatywnego. Staramy się wzbogacać pracę z UNPLUGGED doświadczeniem i wiedzą nauczycieli. Zajęcia prowadzą Wychowawcy we współpracy z Psychologiem i Pedagogiem.

Opracowanie: szkolnastrona.pl